Privacyverklaring Slaapspecialist Oldenzaal 

Slaapspecialist Oldenzaal, gevestigd aan Eekboerstraat 71 7575 AW Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.slaapspecialist.nl
Eekboerstraat 71
7575 AW Oldenzaal
+31 541 522922

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slaapspecialist Oldenzaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slaapspecialist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slaapspecialist Oldenzaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Slaapspecialist Oldenzaal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Slaapspecialist Oldenzaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slaapspecialist Oldenzaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slaapspecialist Oldenzaal) tussen zit. Slaapspecialist Oldenzaal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden de volgende computerprogramma’s of systemen gebruikt:

Microsoft Office
(Word, Outlook en Excel)
Brieven, email’s e.d. worden opgesteld in deze programma’s. Alle gegevens m.u.v. emails worden lokaal op de computer opgeslagen.
Emails worden opgeslagen op de server.
SnelstartDit programma gebruiken wij als boekhoudpakket. Hierin worden uw NAW gegevens gebruikt voor het aanmaken van facturen.
MailchimpEmaildienst die wij gebruiken voor het geautomatiseerd versturen van emails. Wij bieden de service aan klanten aan om jaarlijks een email te ontvangen als herinnering om waterbed-onderhoudsproducten te kopen. Inschrijving voor dit systeem gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Onder elke email is het mogelijk om u uit te schrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slaapspecialist Oldenzaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard (vanaf het laatst goedgekeurde belastingjaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Slaapspecialist Oldenzaal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slaapspecialist Oldenzaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Slaapspecialist Oldenzaal uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam:Doel:
Administratiekantoor Frank KamphuisAdministratiekantoor dat onze boekhouding controleert.
Daarnaast is dit administratiekantoor on.
BelastingdienstUitvoering van de belastingwet.
LeveranciersHiermee delen we achternaam en eventueel huisnummer als commissienaam om de bestelde goederen goed te kunnen verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slaapspecialist Oldenzaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Slaapspecialist Oldenzaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

wordpress_WordPress cookie voor ingelogde gebruikersna uitloggen

naamfunctionaliteitverloop
_gaVoor het identificeren van unieke bezoekers.2 jaar vanaf zetten of bijwerken
_gatVoor het reguleren van communicatie met Google Analytics.10 minuten vanaf zetten of bijwerken
_gidGebruikt om bezoekers van alkaar te onderscheiden24 uur
__utmaVoor het identificeren van unieke bezoekers.2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utmbVoor het bepalen van de bezoekerssessie.30 minuten vanaf zetten of bijwerken
__utmcVoor het bepalen van de bezoekerssessie.na bezoek
__utmdVoor het maskeren van ip-adressen van bezoekers.na paginaweergave
__utmzVoor het volgen van verkeersbronnen en navigatie6 maanden vanaf zetten of bijwerken
___utmvVoor het bewaren van aangepaste variabelen.2 jaar vanaf zetten of bijwerken
___utmxVoor verdelingen van bezoekers over varianten bij A/B-testen.2 jaar vanaf zetten of bijwerken
_pk_sesVoor het bijhouden welke pagina’s de bezoeker heeft geraadpleegd. na sessie
_pk_refVoor het bijhouden vanaf welke site de bezoeker is gekomen.6 maanden
_pk_idIs de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?1 jaar en 1 maand
wordpress_logged_in_WordPress cookie voor ingelogde gebruikersna uitloggen
wordpress_testWordPress cookie voor ingelogde gebruikersna uitloggen
wordpress_test_cookieWordPress test cookiena sessie
wp-settings-WordPress cookie voor ingelogde gebruikers1 jaar
wp-settings-timeWordPress cookie voor ingelogde gebruikers1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slaapspecialist Oldenzaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slaapspecialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Slaapspecialist Oldenzaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slaapspecialist Oldenzaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@slaapspecialist.nl. Slaapspecialist Oldenzaal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (slaapspecialist.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Nach oben scrollen